Zahtevki in odstop od pogodbe

Nasprotje s kupoprodajno pogodbo

V primeru, da artikel ob prevzemu s strani kupca ni v skladu s kupoprodajno pogodbo (v nadaljevanju »nasprotje z kupoprodajna pogodba«), ima potrošnik pravico, da prodajalec artikel na željo kupca brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja spravi v stanje, ki ustreza kupoprodajni pogodbi, bodisi z zamenjavo artikla bodisi s popravilom. Če pa tak postopek ni mogoč, lahko kupec potrošnik zahteva primeren popust od cene artikla ali pa kupec odstopi od pogodbe.

To pa ne velja, če je kupec potrošnik vedel za kršitev kupoprodajne pogodbe pred prevzemom artikla ali je sam povzročil kršitev kupoprodajne pogodbe. Neskladje s kupoprodajno pogodbo, ki se pokaže v šestih mesecih od dneva prevzema artikla, se šteje kot neskladje, ki obstaja že ob prevzemu artikla, razen če je to v nasprotju z naravo artikla ali če se dokaže nasprotno.

Nasprotje s kupoprodajno pogodbo pomeni zlasti, da prodana stvar nima kakovosti in uporabnih lastnosti, ki jih zahteva pogodba, opisuje prodajalec, proizvajalec ali njegov zastopnik ali pričakuje na podlagi njihove reklame, ali kakovost in uporabne lastnosti za tovrstno stvar običajne, da ne izpolnjuje pogojev zakonskih predpisov, ni v ustrezni količini, meri ali teži in ne ustreza namenu, ki ga prodajalec navaja za uporabo. artikel ali za kaj se artikel običajno uporablja.

Če se napaka pojavi v enem letu po prejemu, se šteje, da je bil artikel okvarjen že ob prejemu, razen če narava artikla ali napaka tega ne preprečuje. Ta rok ne teče za čas, v katerem kupec artikla ne more uporabljati, v primeru, da je napako upravičeno reklamiral.

Garancijski rok

Za vse blago velja 24-mesečno garancijsko obdobje.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

 • blago je bilo poškodovano zaradi neustreznega ali nestrokovnega ravnanja
 • blago so poškodovali naravni elementi
 • blago je bilo poškodovano zaradi normalne obrabe

Garancijsko obdobje za izdelke Bazaar

Garancijsko obdobje 12 mesecev velja za vse izdelke Bazaar.

GARANCIJA NE VELJA ZA NASLEDNJE PRIMERE:

 • napake, ki so bile že upoštevane v ceni
 • blago je poškodovano zaradi neustreznega ali nestrokovnega ravnanja
 • blago je poškodovano zaradi naravnih dejavnikov
 • blago je bilo poškodovano zaradi običajne obrabe

 

Garancijski rok začne teči, ko kupec prevzame blago in se lahko podaljša za čas, v katerem je bilo blago na garancijskem popravilu. V primeru zamenjave blaga začne teči nova 24-mesečna garancija. Pritožbe in njihova uporaba

Če se med garancijskim obdobjem pojavi napaka, ima kupec glede na naravo napake naslednje pravice pri uveljavljanju garancije:

 • če gre za odstranljivo napako, pravico do brezplačne, pravilne in pravočasne odstranitve napake, pravico do zamenjave blaga z napako, če to ni nesorazmerno zaradi narave napake, in če tak postopek ni mogoč, pravico do razumnega popusta na kupnino ali pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe
 • če gre za nepopravljivo napako, ki onemogoča pravilno uporabo blaga, pravica do zamenjave blaga z napako ali pravica do odstopa od kupoprodajne pogodbe
 • če gre za odpravljive napake, ki se pojavljajo v večjem številu ali večkrat in onemogočajo pravilno uporabo blaga, pravica do zamenjave blaga z napako oz. odstopiti od kupoprodajne pogodbe
 • če gre za neodstranljive napake, ki ne onemogočajo pravilne uporabe stvari in ne zahtevajo zamenjave stvari, pravico do primernega popusta od kupnine ali odstopa od pogodbe. iz kupoprodajne pogodbe

Kako reklamirati blago?

Kupec je dolžan dobavljeno blago pregledati in o odkritih napakah brez nepotrebnega odlašanja obvestiti prodajalca. Kupec lahko prijavi veljaven zahtevek na eno od naslednjih možnosti:

 • na e-poštni naslov operaterja info@brasty.sii
 • po pošti na naslov operaterja ( glej spodaj)
 • po telefonu na telefonsko številko: 0038617774364

in nato reklamirano blago pošljite, če je možno, v originalni embalaži oz. primerni transportni embalaži, z opisom napake in kopijo prodajnega dokumenta na naslov operaterja:

 • BRASTY GROUP s.r.o.
 • Velkomoravská 479/19
 • Olomouc, 779 00

O podjetju prodajalec mora o zahtevku odločiti takoj, v zahtevnejših primerih pa v 3 dneh. Pritožba bo obravnavana najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve reklamacije, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače. V primeru neupoštevanja roka za obravnavo reklamacije ima potrošnik pravico do zamenjave blaga ali do odstopa od pogodbe.

Pritožbeni protokol lahko prenesete tukaj (PDF).

V primeru upravičene reklamacije ima potrošnik pravico do povračila stroškov, povezanih z reklamacijo. V primeru nepooblaščene reklamacije je prodajalec dolžan izdati pisno obrazložitev te zavrnitve, hkrati pa potrošnik ni upravičen do nadomestila svojih stroškov, povezanih z obravnavo reklamacije in hkrati